Etusivu Kotikissa Yhdistys Toiminta Jäseneksi Linkit Yhteystiedot
    Yleistä  Säännöt Jäsenlehti Tuotteet Kannanotot  
   
 KANNANOTTO
   
  Kissan ulkoilu
 

Kissan omistajan on valvottava kissansa ulkoilua kissan hyvinvoinnin turvaa­miseksi.

Kotikissayhdistys ei hyväksy kotikissan vapaana ulkoilua tiuhaan asutuilla tai vilkkaasti liikennöidyillä alueilla, kuten kaupunkimaisessa ympäristössä tai vilkkaan tien läheisyydessä, koska niissä on runsaasti vakavia vaaroja, jotka voivat yllättää varovaisenkin kissan.

Jos kissa ulkoilee mielellään, Kotikissayhdistys suosittelee kissan ulkoilutta­mista tarkoitukseen sopivassa ulkotarhassa niin, että ulkoilua valvotaan riittävästi yllättävien vaarojen (esim. kiinnijääminen tai vihamielisten eläinten tai ihmisten tunkeutuminen tarhaan) välttämiseksi tai kissalle sopivissa valjaissa ja kissalle riittävän rauhallisessa ympäristössä niin, että kissa on jatkuvassa valvonnassa.

Kissan ulkoilu vapaana voi olla riittävän turvallista haja-asutusalueella, vähäi­sen liikenteen ympäristössä, mutta omistajan on tällöinkin pyrittävä parhaansa mukaan huolehtimaan kissan turvallisuudesta sekä siitä, ettei kissa aiheuta ympäristölleen vahinkoa tai häiriötä. Vapaana liikkuvalla kissalla tulisi olla tunnistusmerkintä ja mielellään panta, jotta kissa voidaan jo ensi näkemältä todeta kodin omistavaksi ja tunnistusmerkinnän avulla omistaja voidaan tarvittaessa tavoittaa.

Leikkaamattoman kissan ulkoiluttaminen vapaana on aina vastuutonta, sillä kissa voi tällöin tuottaa kodittomia kissan­pentuja.

Kotikissayhdistys painottaa, että kotikissa on Suomessa aina lakien suojelema eikä vapaanakaan liikkuvaa kissaa saa milloinkaan vahingoittaa tai tappaa ilman että kissan luonnetta ymmärtävä ensin tutustuu kissan tilanteeseen.

   
   
  Kannanoton tausta ja perusteet
 

Metsästyslaki 28.6.1993/615:
Kotieläimeksi otetun kissan heitteillejättö ja hylkääminen on kielletty. Villiintynyt kissa rinnastetaan rauhoittamattomaan eläimeen, ja alueen omistajalla/haltijalla, rakennuksen omistajalla/haltijalla, metsästysvuokra­oikeuden haltijalla ja metsästysluvan saaneella on oikeus pyydystää ja tappaa rauhoittamaton eläin alueellaan.
Kissan ”villiintyminen” on mahdotonta todeta ilman sen pyydystämistä ja kissan luonteen ymmärtävän tekemää läheistä tarkkailua. Moni aivan kesy kissa voi ulkona vaikuttaa villiintyneeltä.

Eläinsuojelulaki 4.4.1996/247:
Kuntien on huolehdittava alueellaan irrallaan tavattujen ja talteenotettujen kissojen tilapäisen hoidon järjestämisestä. Talteenotettua eläintä on säilytet­tävä vähintään 15 päivän ajan, minkä jälkeen kunnalla on oikeus myydä, muutoin luovuttaa tai lopettaa eläin. Kunnalla on oikeus periä eläimen omista­jalta tai haltijalta korvaus eläimen talteenotosta, hoidosta ja mahdollisesta lopettamisesta aiheutuneista kustannuksista.
Sairasta, vahingoittunutta tai muutoin avuttomassa tilassa olevaa kotieläintä on joko itse autettava tai ilmoitettava eläimestä sen omistajalle tai hoitajalle tai kunnaneläinlääkärille, kunnan terveydensuojeluvalvontaa hoitavalle viran­haltijalle tai poliisille. Jos näiden tavoittaminen on kohtuuttoman vaikeaa ja jos eläin on sellaisessa tilassa, että sen hengissä pitäminen on ilmeistä julmuutta sitä kohtaan, saadaan se lopettaa.
Löytöeläinkäytäntö on edelleen monille kissanomistajillekin tuntematonta eikä moni kissanomistaja osaa kysellä kadonnutta kissaansa ajoissa löytöeläin­hoitolasta. Moni kissan talteenottaja ei osaa toimia oikein eivätkä kaikki talteenotetut kissat päädy virallisiin talteenottopaikkoihin.

   
 

Eläinsuojeluasetus 7.6.1996/396:
Kissaa ei saa pitää paikalleen kytkettynä muutoin kuin tilapäisesti ja lyhyt­aikaisesti. Tällöin kissan on oltava jatkuvassa valvonnassa.

   
 

Järjestyslaki 27.6.2003/612:
Kissan omistajan tai haltijan on pidettävä huolta siitä, ettei kissa pääse kytke­mättömänä kuntopolulle tai muulle sen kaltaiselle juoksuradalle eikä lainkaan yleiselle uimarannalle, lasten leikkipaikaksi varatulle alueelle, toriaikana torille taikka yleiseen käyttöön kunnostetulle ladulle tai urheilukentälle, jollei se ole erikseen sallittua.
Tämä vapaanaliikkumisoikeus koskee sekä taajamia että haja-asutusalueita. Alueilla, joilla on laissa kiellettyjä paikkoja, omistajan on mahdotonta estää kissan menoa niihin, ellei kissa ole jatkuvassa valvonnassa.

   
 

Muuta:
Kissan vapaanaliikkumisoikeudesta on paljon väärinkäsityksiä ja -tulkintoja. Monet (kissavastaiset) ihmiset ovat esim. sitä mieltä, että lain mukaan heidän tontilleen tulevan kissan voi vaikka tappaa. Vaikka näin ei ole, ihmisen tahalli­sen väkivallan vaara on kissoille tuntuva uhka, rikoksen todistaminen vaikeaa ja rangaistukset pieniä.

Kissan omistaja on vastuussa kissansa hyvinvoinnista. Ulkona vapaana liik­kuessaan kissa joutuu alttiiksi lukuisille ja arvaamattomille vaaroille, kuten vihamieliset ihmiset, liikenne, vaaralliset paikat, muut eläimet ja niistä tarttu­vat sairaudet, loukkaantumis- ja eksymisvaarat. Ihmisen tiuhaan asuttamat alueet sisältävät erityisen paljon vaaroja.

Maaseudulla kissoja tarvitaan edel­leen pitämään ympäristön jyrsijäkantaa kurissa eli saalistamaan. Kaupungissa kissan ulkoilu ei ole vastaavasta syystä tarpeellista ja tuntuva osa kissoista stressaantuu jonkin verran kaupunkiympäristön levottomuudesta.

Ulkoileminen rikastaa kissan elämää. Sisäelämässä kissan psyykkinen hyvinvointi kaipaa paljon virikkeitä. Ulkona vapaana liikkuva kissa voi aiheuttaa ympäristölle harmia (jätökset, saalistus). Kissavastaisia ihmisiä on paljon ja vieras kissa tai naapurin kissa joutuu helposti silmätikuksi.

   
Sivun alkuun  
©TessuNet